Lucky Chole

پاسخ نه چندان دوستانه طراح ارشد Tekken 7 در واکنش به موضع گیری افراد نسبت به کاراکتر Lucky Chole

توسط فرشاد خرمی در 18 آذر 1393 , 18:00 ۴۱

«سلام دنیای کوچک، کاراکترهای کچل و هیکلی برای شما خواهم ساخت.» این پاسخ Katsuhiro Harada، طراح ارشد مجموعه Tekken، در جواب به نقدهای منفی نسبت به کاراکتر جدید معرفی شده د...