Lost on Mars

شایعه: نام و اطلاعات اولین بسته‌الحاقی بازی Far Cry 5 منتشر شد

توسط افراسیاب در 20 اردیبهشت 1397 , 21:10 ۰

به احتمال فراوان اطلاعات زیادی از یکی از بسته‌های الحاقی بازی Far Cry 5 به‌صورت غیررسمی منتشر شده است. به این علت به‌صورت قطعی تائید نمی‌کنیم زیرا از تاریخ عرضه آن اطلاعی...