Life Is Strange

آرامش قبل از طوفان | نقد بازی Life Is Strange

توسط bomberman در ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ , ۲۱:۲۹ ۱۷

“لحظه لحظه ‌ی زندگی به مانند کلمات یک شعر است. اگر هر کدام از این کلمات، چه خوب و چه بد حذف شوند و یا تغییر یابند کل بنیان شعر به هم می ریزد – شکسپیر “ متن با...