Legend of Zelda: Tri Force Heroes

چرا بخش چند‌نفره‌ی Legend of Zelda: Tri Force Heroes از سه بازیکن پشتیبانی می‌کند؟

توسط عباس نیک نفس در 4 آبان 1394 , 11:00 ۳

هیروماسا شیکاتا کارگردان این نسخه از سری افسانه زلدا فکر می کند حس و حال همکاری تیمی در حالت سه نفره بهتر از حالت چهار نفره شکل می‌گیرد. ما روی همکاری بازیکنان تمرکز زیاد...