Leaving konami

به حاشیه رفتن یک قهرمان

توسط Yamato در 13 اردیبهشت 1394 , 20:53 ۳۲

همیشه بدترین اخبار در صنعت بازی، ورشکسته شدن یک استدیو یا یک کمپانی است. اما همیشه خبر های بد دیگری هم هستند که می توانند فاجعه آفرین شوند! به عنوان مثال خبر جدایی یک فرد...