Knect

دانشگاه «ناتینگهام ترنت» به کمک کینکت در حال ساخت نمونه‌ای است که سکته‌ی مغزی را بهبود می‌بخشد

توسط محمد حسین کریمی در 23 دی 1391 , 00:59 ۳۷

به دانشگاه «ناتینگهام ترنت» بودجه ای داده شده است تا به کمک کینکت یک نمونه بسازد که توانایی بازخورد حرکات بیماران مغزی را داشته باشد و بیمار های سکته مغزی را بهبود بخشد. ...