Kirby Star Allies

نقد بازی Kirby Star Allies

توسط صادق شجاعی‌فرد در 26 فروردین 1398 , 23:30 ۰

نخستین بازی مجموعه‌ی «کربی» بیش از دو دهه‌ی قبل، عرضه و موفق شد نظر افراد بسیاری را به سوی خود جلب کند. نینتندو بعد از موفقیت این سرگرمی، نمونه‌های متنوعی از آن را برای ه...