Keele

تحقیقات نشان می دهد بازی های خشونت امیز درد را تا ۶۵ درصد تسکین میدهد

توسط محمد حسین کریمی در 21 شهریور 1391 , 14:09 ۷۰

مطالعه جدید در دانشگاه Keele انگلستان نشان داده است که قرار گرفتن در معرض بازی های خشن به افرادی که درد دارند تا ۶۵ درصد دردشان را کاهش می دهد . روزنامه ای در این باره گز...