Kalimba

مایکروسافت علامت تجاری به نام Kalimba ثبت کرده است | آیا بازی جدیدی درکار است؟

توسط میلاد جهاندار در 12 آبان 1393 , 21:46 ۱۲

به تازگی شرکت بزرگ مایکروسافت یک علامت تجاری به نام Kalimba را ثبت نمود. در حالی که ما ماهیت دقیق این علامت تجاری را جویا نیستیم اما مایکروسافت این علامت را تحت کلاس استا...