Hunt: Horrors of the Gilded Age

نظر کرایتک درباره انتشار Ryse برای PS4 : ما همیشه فرصت های جدیدی ایجاد می کنیم

توسط میلاد جهاندار در 22 مهر 1393 , 21:57 ۲۷

طی مصاحبه سایت worldsfactory با شرکت کرایتک، ممکن است عنوان Ryse برای PS4 منتشر شود. این درحالی است که در ماه های اخیر مدیرعامل کرایتک آقای Cevat Yerli مدتی پس ازاینکه Ry...