Gothenburg

روح – استودیو Gothenburg کمپانی EA به دنبال ساخت عنوانی با موتور گرافیکی Frostbite 2

توسط محمد حسین کریمی در ۲۴ آبان ۱۳۹۱ , ۲۲:۳۶ ۲۴

استودیو Gothenburg کمپانی EA , به دنبال استخدام افرادی برای ساخت یک عنوان با موتور گرافیکی Frostbite 2 هستند که ”روح” نام دارد  . با توجه به گزارشات وبسایت رس...