Gameinformer

نمره اعلام شده در مورد «فضای مرده ۳» توسط مجله «گیم اینفورمر» فیک بود

توسط محمد حسین کریمی در 15 بهمن 1391 , 14:44 ۱۱۸

اقای “Andrew Reiner” ویراستار مجله «گیم اینفورمر» در توییتر رسمی خود تایید کرد نقد و بررسی ها و نمره ای که در رسانه های مختلف به نام «گیم اینفورمر» ثبت شده اس...