Game Spot

P.T بهترین بازی ماه Game Spot

توسط The Dark Knight در 19 شهریور 1393 , 16:18 ۱۹

Playable teaser آخرین ساخته ی دست هدیئو کوجیمای بزرگ به قدری فوق العاده بود که سایت معتبر Game Spot  این تیزر را به عنوان بهترین بازی ماه انتخاب کند . در بزرگی این تیزر ش...