Game of Thrones season 8

طبق پیش‌بینی یکی از طرفداران Game of Thrones جان اسنو یک خواهر دوقلو دارد

توسط افراسیاب در 20 آبان 1396 , 16:30 ۰

«بازی تاج و نخت» Game of Thrones به دو چیز مشهور است؛ تئوری‌های طرفداران و کنار گذاشته شدن شخصیت‌های بزرگ. فصل هشتم این سریال هردو خصوصیات نام‌برده شده‌ را بیشتر از همیشه...