fox

وبسایتی عجیبی به نام KOJIMALIVES همراه با شمارش معکوس شروع به کار کرده است

توسط رضا حاتمی در ۷ تیر ۱۳۹۴ , ۰۷:۰۸ ۱۱

پس از شایعات فراوان پیرامون رفتن کوجیما از کونامی که تب و تاب آن فروکش کرده بود، اخیرا باز هم شعله ور شده و اینبار شاهد اتفاق عجیب تری هستیم! همانطور که شاهد هستید، وب سا...