FFXII

پرسش از موجودیت یک بازسازی | نقد و بررسی بازی Final Fantasy The Zodiac Age

توسط محمد رجائی در 17 اسفند 1396 , 14:00 ۰

زمانی را که نقد و بررسی یک عنوان بازسازی به من محول می‌شود، باید جزو یکی از پیچیده‌ترین لحظات زندگی‌ام در شمار بیاورم. چراکه هر بار این پرسش برایم مطرح می‌شود که یک ریمست...