Fear of the Walking Dead

AMC ساخت دومین اسپین‌آف از سریال The Walking Dead را تایید می‌کند

توسط مهدی صبح در 21 فروردین 1398 , 12:45 ۲

ممکن است سریال The Walking Dead در همان سطح از امتیاز نباشد که زمانی بود اما واضح است که AMC می‌خواهد تا جایی که می‌تواند از این دنیای مردگان متحرک استفاده کند. برای اطلا...