Far Harbor

محتوای دانلودی «فارهابر» برای «فال آوت ۴» فردا منتشر می‌شود

توسط بهزاد ناصرفلاح در 30 اردیبهشت 1395 , 15:00 ۰

محتوای دانلودی «فارهابر» برای «فال آوت ۴» فردا منتشر می‌شود. به گفته سازنده، این محتوای دانلودی یکی از بزرگ‌ترین محتواهایی است که تا به حال برای یک بازی ویدیویی عرضه شده ...