Far Cry 3 Minecraft mod

Far Cry 3 را در Minecraft بازی کنید

توسط سعید زعفرانی در ۷ آبان ۱۳۹۱ , ۲۱:۰۳ ۱۴

ماد Far Cry 3 برای ماینکرفت عرضه شده است. این ماد رایگان که برای دانلود قرار داده شده است به بازی‌کن‌ها این امکان را می‌دهد تا در دنیای ماینکرفتی شده‌ی فار کرای به ماجراج...