Faith

شکستِ آینه | نقد و بررسی بازی Mirror’s Edge Catalyst

توسط تارخ ترهنده در 10 تیر 1395 , 14:00 ۸

روبروی آینه‌ای می‎ایستید، به غیر از یک چهره، ظاهر و پوششِ انعکاس یافته، دیگر چه می‌بینید؟ براساس کدام رویداد، اعتقادات و ایده‌ها چنین پوششی را ترجیح داده‌اید؟ چه باعث شده...

لبه‌ی آینه، لبه‌ی فردا | پیش نمایش Mirror’s Edge Catalyst

توسط تارخ ترهنده در 15 خرداد 1395 , 12:00 ۱۲

در به دنیا آمدن‌مان اختیاری نداریم. در اینکه در کدام خانواده، در کدام شهر، در کدام کشور و در چه شرایطی بزرگ می‌شویم نیز اختیاری نداشته و نمی‌توانیم انتخابی داشته باشیم. ت...