enemy

ده برتر | ملعون‌ترین دشمنان در سری «دارک سولز» (تا دارک سولز چیزی نمانده؛ قسمت دوم)

توسط HFS در 19 فروردین 1395 , 14:59 ۳۹

چه چیزی در دنیای دارک سخت‌تر از تمام کردن بازی بدون استراحت در بنفایر است؟ بی‌شک انتخاب این ده برتر! معمولاً در چنین مقالاتی ده باس برتر مجموعه معرفی می‌شوند اما تصمیم گر...