Edios

لیست نمرات Thief را از اینجا مشاهده کنید(پست به روز شد)

توسط محمد حسین کریمی در 4 اسفند 1392 , 20:24 ۳۵

کم کم مجلات و وبسایت های مختلف نقد های خود را از بازی Thief منتشر می کنند تا به حال نیز چند وبسایت این کار را به انجام رسانده اند. لیست نمرات منتشر شده را پایین مشاهده می...