EA DICE

لبه‌ی آینه، لبه‌ی فردا | پیش نمایش Mirror’s Edge Catalyst

توسط تارخ ترهنده در 15 خرداد 1395 , 12:00 ۱۲

در به دنیا آمدن‌مان اختیاری نداریم. در اینکه در کدام خانواده، در کدام شهر، در کدام کشور و در چه شرایطی بزرگ می‌شویم نیز اختیاری نداشته و نمی‌توانیم انتخابی داشته باشیم. ت...