dragonborn

اسکرین شات ها و اطلاعاتی از محتوای اضافه بعدی Skyrim که Dragonborn نام دارد

توسط محمد حسین کریمی در ۲۵ آبان ۱۳۹۱ , ۲۱:۱۷ ۲۲

محتوای اضافه بعدی Skyrim , ماه بعد عرضه می شود , حال Bethesda اطلاعات و اسکرین شاتهایی از این عنوان منتشر کرده است . در این محتوای اضافه , بازیکن به جزیره Solstheim سفر م...