dragonborn

اسکرین شات ها و اطلاعاتی از محتوای اضافه بعدی Skyrim که Dragonborn نام دارد

توسط محمد حسین کریمی در 25 آبان 1391 , 21:17 ۲۲

محتوای اضافه بعدی Skyrim , ماه بعد عرضه می شود , حال Bethesda اطلاعات و اسکرین شاتهایی از این عنوان منتشر کرده است . در این محتوای اضافه , بازیکن به جزیره Solstheim سفر م...