Division Tech

«Division Tech» چیست؟

توسط نیما رضایی در 27 اسفند 1394 , 14:30 ۴

«Division Tech» نوعی مواد اولیه برای ساخت آیتم های مختلف است که قابلیت تبدیل به دیگر مصالح و مواد را نیز دارد؛ درواقع راهی برای ساخت آسان تر آیتم های قابل پردازش است. این...