Disney movie Fantasia

دموی عنوان Disney Fantasia: Music Evolved منتشر شد | موزیک را با حرکت بازوهایتان بنوازید!

توسط رضا چراغی وش در 20 مهر 1393 , 10:32 ۷

با حرکت بازوهایتان موزیک بسازید.کسانی که درباره عنوان جدید Harmonix اخرین بازی موزیکال در حال ساخت این استودیو مشتاق هستند می تواند دموی جدید این عنوان را هم اکنون دانلود...