Direc

جامع‌ترین گزارش آماری از بازار بازی‌های رایانه‌ای ایران منتشر شد

توسط علی فخار در 20 مرداد 1395 , 16:09 ۲

واحد پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای یا مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک)، جامع‌ترین گزارش آماری از بازار بازی‌های رایانه‌ای ایران را منتشر کرد. این گزارش که تحت ع...