Deus Ex: The Fall

دامینی با نام ”Deus Ex: The Fall” توسط «اسکوئر انیکس» به ثبت رسید

توسط محمد حسین کریمی در ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ , ۱۵:۴۸ ۲۰

هفته گذشته دامینی با نام «دوس اکس: سرپیچی بشر»(Deus Ex: Human Defiance) به ثبت رسید که عده زیادی از طرفداران این سری را به ساخت نسخه بعدی بازی «دوس اکس» امیدوار کرد اما خ...