Deus Ex: Human Defiance

”Deus Ex: Human Defiance” تنها یک نشان تجاری مربوط به فیلمی بر پایه ”Human Revolution” است

توسط محمد حسین کریمی در 13 اسفند 1391 , 14:28 ۲۹

چندی پیش یک نشان تجاری با نام «دوس اکس: سرپیچی بشر» (The Deus Ex: Human Defiance) در فضای اینترنت ثبت شد. با توجه به اعلانات جدید این علامت تجاری ثبت شده مربوط به فیلمی ا...