Claptrap

ده برتر | برترین شخصیت‌های همراه در بازی‌های ویدئویی

توسط سید احمد شاهرخی در 28 اردیبهشت 1395 , 21:34 ۵۱

باری دیگر من «مرد خوشحال» همراه با همکارانم در تحریریه‌ی دنیای بازی با قسمتی جدید از سری مقالات هفتگی ده برتر در خدمت شما هستیم. ده برتر این هفته با هفته‌های گذشته تفاوت ...