Civilization Revolution

پنج‌ بازی جدید قابلیت برگردان جانبی کنسول اکس باکس وان

توسط ماهان تیرداد در 4 اردیبهشت 1396 , 16:00 ۰

پنج‌ بازی جدید به قابلیت برگردان جانبی کنسول اکس باکس وان اضافه شدند. در ادامه با دنیای بازی همراه باشید. سه روز پیش، پنج بازی جدید به لیست پشتیبانی قابلیت برگردان جانبی ...