Charles N Cox

«چارلز کاکس» می گوید: دیگر هیچگاه روی یک تیراندازی اول شخص کار نخواهم کرد

توسط mikaelson در 2 اردیبهشت 1392 , 22:25 ۳۰

سازنده ی با تجربه ی بازی های swat،MAG و SOCOM «چارلز انکاکس» دیگر بازی های تیراندازی اول شخص نمی سازد. انکاکس با وجود این که قبول دارد این سبک همچنان موفق است اما معتقد ا...