Call of Duty Black Ops2

جدول هفتگی بریتانیا:DmC با غلبه بر «فیفا ۱۳» در صدر قرار گرفت

توسط محمد حسین کریمی در 2 بهمن 1391 , 17:57 ۱۷۱

این هفته عنوان هک اند اسلش کپکم که توسط «نینجا تئوری» ساخته و شکل گرفته است یعنی «شیطان هم می گرید» عرضه شد و توانست در صدر جدول هفتگی بریتانیا قرار بگیرد با این که نسبت ...