Birthday

تولدت مبارک Game Boy !!

توسط OPEN WORLD GAMES در 9 مرداد 1393 , 21:22 ۳۰

کنسول محبوب Game Boy بیست و پنج سال قبل در چنین روزی عرضه شد. امروزه که اکثر ما تکنولوژی های اطراف خود را هر ۱۲ ماه شسکته، جایگزین و یا ارتقاء می دهیم، گیم بوی های خیلی ا...