Bandai Namco Games

از رنجی که می‌بریم | احتمال باران اسیدی وجود ندارد

توسط سینا کیارستمی در 3 اردیبهشت 1396 , 20:00 ۴

به جرأت می‌توان گفت که تمام آمال و آرزوها و هست و نیست یک فیلم ساز، یک بازیگر، یک نویسنده و یک بازی‌ساز، در مخاطبان‌اش خلاصه می‌شود. این مخاطبان هستند که با واکنش‌های خود...