backward compatible

بازی Assassin’s Creed: Brotherhood و چند عنوان دیگر به لیست برگردان جانبی مایکروسافت اضافه شدند

توسط سهیل حسینی در 7 تیر 1396 , 15:00 ۰

در آخرین به‌روزرسانی شرکت «مایکروسافت» برای لیست عناوین برگردان جانبی، دو شرکت «مایکروسافت» و «یوبی‌سافت» هم‌چنان به پربار شدن این لیست ادامه می‌دهند. همان‌طور که می‌دانی...