Angry Birds Space

Angry Birds این بار در فضا

توسط سعید زعفرانی در 29 بهمن 1390 , 11:00 ۴۲

Rovio سازنده ی مشهور بازی “پرندگان خشمگین” تایید کرد که در حال ساخت قسمتی دیگر از این بازی هستند. پدیده ی پرندگان خشمگین، در شرف رفتن به آخرین مرحله ی پرواز ا...