Altered Matter

نقد بازی Etherborn

توسط مهدی هفته خانک در 27 تیر 1398 , 13:25 ۰

عنوان Journey  را به جرات می‌توان موفق‌ترین نمونه‌ی روایت صامت در تاریخ صنعت گیم دانست. عنوانی که بدون یک خط دیالوگ، داستانی زیبا را روایت می‌کرد و برای هر کس تجربه‌ای من...