Alien:Isolation

Sonic Boom بدترین فروش تاریخ سونیک را به خود اختصاص داده است

توسط فرشاد خرمی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ , ۱۴:۰۰ ۳

گزارش مالی سگا نشان می دهد Sonic Boom، بازی که مورد بمباران منتقدین واقع شد، در فروش هم ضعیف ترین عملکرد را در تاریخ سری سونیک خارپشت بدست آورده است. این بازی روی هم برای...