Adult Swim

سرگذشت تلخ یکی از مهم ترین شخصیت های سریال Rick and Morty برملا شد

توسط علیرضا قطبی در 20 مرداد 1400 , 13:29 ۰

سریال “Rick and Morty” چندان روی شخصیت‌های فرعی تمرکز نمی‌کند اما در قسمت جدید فصل پنجم، تایید شد که یکی از شخصیت‌های اصلی سریال که طرفداران تصور می‌کردند قبلاً مرده است،...