Harvest Moon

به یاد خاطرات خوش با Harvest Moon | نقد و بررسی Stardew Valley

توسط فرشاد خرمی در 26 فروردین 1395 , 12:00 ۴

اگر ساعت‌های طولانی فصل برداشت بازی کرده‌اید، اگر بازگشت به طبیعت یا بازسازی آن روی GBA را قورت داده‌اید و به همه‌ی سوراخ سمبه‌های آن سرک کشیده‌اید، باز هم مطمئن باشید که...