ُSmart Speakers

میزان استفاده از اسپیکرهای هوشمند در آمریکا از لوازم پوشیدنی بیشتر خواهد شد

توسط محمد کرماجانی در 13 خرداد 1397 , 15:10 ۰

گزارشات از این امر حکایت دارند که استفاده از اسپیکرهای هوشمند امسال در ایالات متحده از لوازم پوشیدنی در این کشور بیشتر خواهد شد؛ در ادامه با دنیای بازی همراه باشید.