نگاهی به فصل دوم از سریال «مرده‌ی متحرک»؛ هنوز هم زندگی‌ای این اطراف هست…

نگاهی به فصل دوم از سریال «مرده‌ی متحرک»؛ هنوز هم زندگی‌ای این اطراف هست…

توسط رضا حاج‌محمدی در ۶ اسفند ۱۳۹۱ , ۱۳:۱۳ ۴۲

از خواب عمیقی که بلند شد, جای گلوله‌اش درد می‌کرد. به هر زحمتی بود از تخت پایین آمد و خود را به راهروی بیمارستان رساند. همه چیز به هم ریخته بود… همه چیز! از فرط خست...