نشریه

مجله بازی نما آخرین مجله چاپی گیم ایران دیگر چاپ نمی‌شود

توسط آرش حکیمی در ۱۹ مهر ۱۳۹۸ , ۱۶:۴۴ ۳۱

در سال‌های اخیر سه مجله چاپی گیم ایران دانه دانه تعطیل شدند. اول بازی‌رایانه بود. بعد دنیای بازی بود که شهریور ۹۳ آخرین شماره‌اش منتشر شد و با مهاجرت صاحب‌امتیاز مجله، ان...