مطالب ویژه

دی‌بازی+: چهارمین آیتم خبری تصویری با هشت خبر داغ!

توسط A F در ۱۳ مهر ۱۳۹۳ , ۱۶:۱۰ ۱۷

هفته گذشته نسبتا هفته پر باری برای بازیبازان بود. به همین دلیل آیتم خبری تصویری این هفته، استثنائا با هشت خبر برای شما آماده شده است. اگر کاربر ویژه سایت هستید، می توانید...