شبگرد: طلوع تاریکی

غروب روشنایی | نقد شبگرد: طلوع تاریکی

توسط Grey Joker در ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ , ۲۰:۵۲ ۶۱

نقد شبگرد: طلوع تاریکی انتظار را گاهی اوقات جزیی از فعل کشیدن صرف کردند و در ادامه ی آن هم اغلب توقعاتی وجود داشته که میزان آن در قبل و بعد انتظار کشیدن باید به یک میزان ...