سیامک انصاری

آزمون و خطای آقای خاص | نقد و بررسی فیلم ساعت پنج عصر

توسط سعید زعفرانی در ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ , ۱۸:۰۰ ۵

ساعت پنج عصر اگرچه در مجموع فیلم خوبی است –و من در همین ابتدا باید به صراحت این نکته را بیان کنم- مشکلات فراوانی دارد که بیش از هر چیز مانع تبدیل شدن آن به یک اثر تمیز و ...