سری مقاله

کهکشانی ها|سیاره ششم

توسط فرشید عبدالله پور در ۳۰ تیر ۱۳۹۴ , ۱۷:۵۸ ۴۷

امشب وقتش است. وقتش است تا عنوانی را زیر و رو کنیم که توانست جوایز زیادی را برای نمایش درخشانش در نمایشگاه امسال بدست بیاورد. مصاحبه ها را که می‌خواندم تعاریفی چون یک عنو...

کهکشانی‌ها | سیاره دوم

توسط فرشید عبدالله پور در ۱۵ تیر ۱۳۹۴ , ۲۰:۰۰ ۳۱

یک چرخی در نمایشگاه زدم, پوسترهای تبلیغاتی دور سرم میچرخیدند,مرا اینهمه خوشبختی محال است,چشمانم دو دو میزدند,واقعا اینگار در کهکشانی قدم گذاشته ام که تازه کشف شده است و ب...

کهکشانی‌ها | سیاره اول

توسط فرشید عبدالله پور در ۱۲ تیر ۱۳۹۴ , ۲۱:۲۵ ۴۱

سلامی به گرمای تابستان پیش رو, به گرمای بازیهای مورد انتظار,به گرمای وجود تمام بازیبازان دنیا . . . نمایشگاه E3 دیگری سپری شد و درمیان غرفه های جورواجور و کنفرانسهای بی ب...