سری مقاله

کهکشانی‌ها | سیاره اول

توسط فرشید عبدالله پور در ۱۲ تیر ۱۳۹۴ , ۲۱:۲۵ ۴۱

سلامی به گرمای تابستان پیش رو, به گرمای بازیهای مورد انتظار,به گرمای وجود تمام بازیبازان دنیا . . . نمایشگاه E3 دیگری سپری شد و درمیان غرفه های جورواجور و کنفرانسهای بی ب...