سری مقاله کهکشانی ها

کهکشانی ها | سیاره دهم

توسط فرشید عبدالله پور در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ , ۲۲:۱۲ ۲۵

شما را به دیدن و خواندن آخرین قسمت از سری مقاله کهکشانی ها میهمان میکنم, در این بین اگر سخنی حرفی چیزی بود که خاطر شما را آزرد من صمیمانه دست شما را میفشارم و از شما پوزش...

کهکشانی ها | سیاره هفتم

توسط فرشید عبدالله پور در ۱ مرداد ۱۳۹۴ , ۱۸:۰۰ ۲۴

نمایش بعد نمایش,شادی پس از شادی,اما برای دیدن یکی دیگر از نمایش هایی آماده میشدیم که جو سنگینی داشت. دلیل این جو سنگین را همه میدانستند و سکوت عجیبی محیط را فرا گرفته بود...

کهکشانی ها | سیاره پنجم

توسط فرشید عبدالله پور در ۲۸ تیر ۱۳۹۴ , ۲۳:۴۰ ۲۵

از یک جایی به بعد در نمایشگاه یک سری از مردم ژست های خاص به خود میگرفتند! عجیب بود, خدای من این دیگر چه مرامیست؟ چرا اینها خودشان را گرفته اند. وقتی از کسی سوالی را پرسید...

کهکشانی ها | سیاره سوم

توسط فرشید عبدالله پور در ۱۷ تیر ۱۳۹۴ , ۲۰:۰۰ ۳۶

آقا وارد ورودی یک بخشی شدیم دیدیم یک نوجوان خوش بر و رویی گوشه ای نشسته و در فکر عمیقی فرو رفته است, خلاصه با کلی فکر کردن که آیا به سراغش برویم یا خیر در نهایت به او نزد...