سری مقاله کهکشانیها

کهکشانی ها | سیاره هشتم

توسط فرشید عبدالله پور در ۶ مرداد ۱۳۹۴ , ۱۸:۰۰ ۸

خیلی سال پیش که خیلی ها یادشان نمیاید,خیلی عنوان درست و حسابی برای عرض اندام در بازار رقابت بازیهای ویدئویی وجود نداشت, خیلی تلاش میکردیم تا بتوانیم یک عنوان خیلی خوب برا...

کهکشانی‌ها | سیاره اول

توسط فرشید عبدالله پور در ۱۲ تیر ۱۳۹۴ , ۲۱:۲۵ ۴۱

سلامی به گرمای تابستان پیش رو, به گرمای بازیهای مورد انتظار,به گرمای وجود تمام بازیبازان دنیا . . . نمایشگاه E3 دیگری سپری شد و درمیان غرفه های جورواجور و کنفرانسهای بی ب...